ΑΗ-ΒΑΣΙΛΗΣ

Θα φέρει τον Αη-Βασίλη στο τραπέζι της.

Φέρε στο σπίτι τη μαγεία των Χριστουγέννων.