ΧΟΝΤΡA ΦΡΥΔΙΑ

Το σχήμα προσώπου έχεις; Οβάλ, στρογγυλό ή καρδιά;

Η ιστορία των φρυδιών σε 4 μόνο λεπτά

Είναι ικανά να αλλάξουν την έκφραση, το σχήμα προσώπου και τα μάτια