ΣΩΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

Ποιος είπε ότι οι καμπύλες πρέπει να κρύβονται;
 

Aδύνατα πόδια και μεγάλη περιφέρεια; Νο prob!

Τα Do και τα Don'ts για να αναδείξεις υπέροχα τις καμπύλες σου!