ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

Τι επειδή μπορεί να αλλάξει μόνη της ένα λάστιχο;