ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΟ ΚΡΥΟ

Το αντίδοτο στον κρύο καιρό και στις ιώσεις στο πιάτο σου.