ΚΑΛΟΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ

Aγάπη σημαίνει...

(Έτσι γιατί πολύ μιλήσαμε για χωρισμό και ξεχάσαμε τα ωραία)