ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ

Έζησαν πολλές ζωές σε μία. Δόξα, άνοδο, θαυμαστές, αίγλη.