ΣΜΑΡAΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ

Είναι οι διάσημες εξαρτημένες από το iphone;

Αυτή είναι η άχρηστη είδηση της ημέρας.