ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Με όλη την οικογένεια ξανά, όπως τα τελευταία 30 χρόνια.

Μήπως έχεις βρει το έτερόν σου ήμισυ  και δεν το έχεις καταλάβει ακόμα; Τα παρακάτω σημάδια μιλούν από μόνα τους.