ΠΑΙΔΙA

Δώσε στο παιδί σου την ένεση αυτοπεποίθησης που χρειάζεται!

Το άγχος και ο πανικός είναι κακοί σύμβουλοι για ένα γονέα. Ηρέμησε και δες πως κάποιες φορές ίσως και να μεγαλοποιείς τα πράγματα!