ΜΑΛΛΙA

Τα κοντά μαλλιά μοιάζουν ιδανικά για αυτή την τάση

Τόνισε τα καλά χαρακτηριστικά σου με τη σωστή χωρίστρα.