ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Τι εννοείς ότι δεν έχεις διαβάσει κανένα από αυτά;

 

 

 Ιστορίες που έκαναν θραύση σε κοινό, κριτικούς και ιθύνοντες των βραβείων και κατάφεραν εκτός από το Pulitzer να κερδίσουν και την παγκόσμια αναγν