ΠΑΤAΤΕΣ

Μια συνταγή πολύ διαφορετική από τα συνηθισμένα.