ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΟΤAΣΕΙΣ

 Ιστορίες που έκαναν θραύση σε κοινό, κριτικούς και ιθύνοντες των βραβείων και κατάφεραν εκτός από το Pulitzer να κερδίσουν και την παγκόσμια αναγν

Bιβλία που είχαν αληθινές ιστορίες να πουν

Κάποιες φορές η μυθοπλασία κάνει χώρο στην πραγματικότητα. Ίσως γιατί η δεύτερη τα λέει καλύτερα.