ΑΣΤΡΑ

Ζυγοί και Ιχθύες μην δίνετε βάση σε τίποτα! Αναζητήστε την σταθερότητα!

Ιχθύες τα προσωπικά σας βρίσκονται στο προσκήνιο!

Tαύροι και Υδροχόοι μην μένετε με σταυρωμένα τα χέρια!